Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Cím: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 39-41. 
OM-azonosító: 037718
Telefon: 06-53-351-982
E-mail 1: rakocziferenc.nagykoros@cegleditk.hu
E-mail 2: rakocziferenc.nagykoros@gmail.com

Határtalanul

2023. május 23-27.


Rákóczis diákok Erdélyben

A Határtalanul Program keretében, melynek célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése, hetedikeseink Erdélybe látogattak el. Az állam támogatásával megvalósult kiránduláson Románia magyarlakta területeire utaztak.

 

Intézményvezető-helyettesi pályázat

Gönczi Sándorné

Álláshirdetés

allashirdetes

A Ceglédi Tankerületi Központ, a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferend Általános Iskola pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére.

2023. március 20.

Hirdetmény az általános iskolai
beiratkozás rendjéről

hirdetmény

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései, valamint a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a Ceglédi Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg: a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2023. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2023. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2017. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

2022. február 24.

Az iskola felvételi körzete
a 2023/2024-es tanévben

2022. június 1.

A középfokú iskolai, kollégiumi felvételi eljárás
a 2022/2023. tanévben

Tájékoztató a középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárásról a 2022/2023. tanévben.

2022. június 1.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelés

A Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (a továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre felülvizsgáljuk.
Ezen tájékoztatónak a célja, hogy ismertessük adatkezelési elveinket, bemutassuk azokat az elvárásokat, amelyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk.

Erzsebet-tabor
hatartalanul

Copyright © Minden jog fenntartva – Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola